Parkeringsområde på Akutgatan i Lund stängs av

Akutgatan är avstängd för biltrafik, men gång- och cykelvägen är öppen. Bild: Google maps
Parkeringsområdet på Akutgatan 2-4 vid Skånes universitetssjukhus i Lund är avstängt under veckorna 40-45.

Området är avspärrat med byggstaket under de aktuella veckorna. Under arbetets gång hålls gång- och cykelvägen öppen, men det är avstängt för all biltrafik förutom eventuella akuttransporter.

Följ hänvisningsskyltar på plats.

Arbetet på Akutgatan 2-4 beror på att ett fördröjningsmagasin för regnvatten anläggs under mark. Efter avslutat arbete återställs området.