Nytt nummer av Vetenskap & hälsa: Genvägar till ett bättre liv

Höstens nummer av den populärvetenskapliga tidningen Vetenskap & hälsa handlar om genteknik.
Går det att laga hjärnan med friska gener? Finns det bot mot dödliga ärftliga muskelsjukdomar? Detta och mycket annat får du veta i senaste numret av Vetenskap & hälsa.

Vetenskap & hälsas höstnummer fokuserar på genterapi och genteknik, och vilka möjligheter det innebär för framtiden. I de olika artiklarna möter du många av Region Skånes, Malmö universitets och Lunds universitets forskare inom ämnet.

Här hittar du alla artiklar.

Fakta: Vetenskap & hälsa

  • Tidskriften Vetenskap & hälsa är ett populärvetenskapligt magasin om forskning inom medicin och hälsa i Skåne. Den ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

  • Ambitionen är att fungera som en kontinuerlig och långsiktig källa till information och forskarkontakter för alla som är intresserade av området.