Nya möjligheter och bättre tillgänglighet när RMC flyttar till Västra hamnen

Fler mottagningsrum och operationssalar och mer utrymme för ny teknik och forskning. Det blir resultatet när Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) på Skånes universitetssjukhus i Malmö, den 4 oktober flyttar till nya lokaler i Västra hamnen.

Verksamheten på RMC har länge varit trångbodd i lokalerna på sjukhusområdet i Malmö vilket påverkat både patienter och medarbetare. Regiondirektören beslutade i slutet av maj 2020 att anslå medel ur regionens investeringsbudget och det blev därmed klart med nya lokaler på Östra Varvsgatan 11 i Västra Hamnen.

– Vi är väldigt glada att den här flytten nu genomförs. Det ger verksamheten på RMC bättre förutsättningar att utvecklas och de nya lokalerna kommer att vara till gagn för både patienter och medarbetare, säger Sten Kjellström, verksamhetschef för verksamhetsområde endokrin, hud, reproduktion, ögon på Skånes universitetssjukhus.

"Förbättrar tillgängligheten för invånarna"

På Östra Varvsgatan väntar nu större lokaler med fler väntrum, mottagningsrum och arbetsrum. Verksamheten får dessutom tillgång till ytterligare två operationssalar som behövs i samband med assisterad befruktning.

– Det innebär att vi ska kunna förbättra tillgängligheten för invånarna i Södra sjukvårdsregionen och inte behöva neka patienter plats för att starta assisterad befruktning – så sker tyvärr idag. Nu blir det möjligt att erbjuda fler patienter assisterad befruktning, det är särskilt viktigt eftersom patientflödet har ökat de senast åren som ett resultat av att vi även erbjuder behandling för samkönade par och ensamstående, säger sektionschef och överläkare Margareta Kitlinski.

Margareta Kitlinski ser även fördelar med att RMC inte längre kommer att vara placerat inne på själva sjukhusområdet.

– Att RMC ligger på en neutral plats är bra för våra besökare oavsett om de kommer till oss för fertilitetsbehandling, donation av könsceller eller könsbekräftande behandling. 

Stängt under vecka 40 och 41

I de nya lokalerna finns även plats för ny teknik vilket innebär att patienter inte kommer att behöva remitteras till andra sjukhus för vissa undersökningar. Även forskningsarbetet på RMC får bättre förutsättningar.

– Det möjliggör ett närmare samarbete med forskningen. Det kommer att finnas forskningsrum på mottagningen där vi kommer kunna ta emot forskningspatienter som är knutna till verksamheten, säger Margareta Kitlinski.

RMC kommer i samband med flytten att hålla stängt och tar inte emot några patienter under vecka 40 och 41. Om allt går som planerat öppnar delar av verksamheten igen den 18 oktober.