Nya möjligheter när logopedimottagningen i Malmö flyttar in i nya lokaler

Den 17 november öppnar logopedimottagningen på Skånes universitetssjukhus dörrarna till nya lokaler på Östra Varvsgatan 11. Det innebär att huvuddelen av verksamheten kommer att vara samlad på ett och samma ställe.

På grund av ombyggnaderna på sjukhusområdet i Malmö flyttade Öron-näsa-halsmottagning logopedi i februari i år ut från sina lokaler på sjukhusområdet till tillfälliga lokaler på Stadiongatan. I mitten av november får mottagningen ny hemadress på Östra Varvsgatan 11 i Västra Hamnen. 

Efter flytten kommer huvuddelen av mottagningens verksamhet att vara samlad på ett och samma ställe.

– Att mottagningen nu får nya lokaler innebär ett lyft både för patienter och medarbetare. Lokalerna är anpassade utifrån mottagningens behov och ger bra förutsättningar för att fortsätta att utveckla verksamheten, säger Marie Fagergren områdeschef inom öron näsa hals på Skånes universitetssjukhus. 

Nya digitala arbetssätt 

I pandemins spår har det följt nya arbetssätt vilket skyndat på den digitala utvecklingen och möjliggjort både besök och utbildningsinsatser på distans. Logopedimottagningen planerar för nästa steg i den utvecklingen och faktagranskar just nu ett program för behandling via nätet. Om allt faller väl ut så kommer man bland annat att lansera ett program för barn med språkstörning. Med text, bild och film förses barn och föräldrar med information och övningar och det finns även möjlighet att ha dialog med logoped på mottagningen. 

– Behandling via nätet kommer förhoppningsvis att ge fler patienter tillgång till vård och öka tillgängligheten. Det innebär också en större flexibilitet för patienter och närstående som kan ta del av behandlingarna när det passar dem själva, säger Caroline Sundberg, enhetschef på Öron-näsa-halsmottagning logopedi i Malmö.