Studie undersöker effekten av att vara en eller två barnmorskor under krystskedet och hur det kan påverka bristningar

Väntar du barn och planerar att föda vaginalt i Malmö eller Lund? Då kan du bli tillfrågad om att medverka i ett forskningsprojekt för att minska bristningar i samband med förlossning. Forskningsprojektet har redan påbörjats på SUS i Lund och beräknas starta på SUS i Malmö i mars 2019.

Förutsättningar för att kunna delta i studien

Studien gäller dig som planerar att föda ditt första barn vaginalt. Du kan också delta om du tidigare fått barn med kejsarsnitt. Ett annat krav för att kunna vara med är att ditt barn ligger med huvudet nedåt och är fullgånget när förlossningen startar. 

Du behöver inte anmäla ditt intresse i förväg, utan kommer att bli tillfrågad av den barnmorska som ansvar för dig när du kommer in till förlossningsavdelningen. Deltagandet är frivilligt.

Så går studien till

Om du tackar ja, innebär det att du lottas till en alternativt två barnmorskor som kommer att vara hos dig under krystskedet. Lottning är en vetenskaplig metod som används för att vi ska kunna uttala oss om vilken effekt arbetssättet en eller två barnmorskor under krystskedet har. Om du lottas till två barnmorskor, kommer den andra barnmorskan in under den sista delen av krystskedet. 

Efter förlossningen blir du noggrant undersökt, antingen av två barnmorskor eller av en läkare och en barnmorska. Syftet med undersökningen är att få en så korrekt bedömning som möjligt av en eventuell bristning. Alla bristningar – oavsett deltagande i studien – sys enligt rådande rutiner.

Så följer vi upp

Vi är tacksamma om du som deltar i studien vill fylla i två frågeformulär som skickas till dig via mail eller post. Det första kommer en månad efter och det andra ett år efter förlossningen. På så sätt kan vi följa upp hur du mår och få veta vilka eventuella symtom du har. Du kan även delta i studien enbart under förlossningen.

Bakgrund

Att drabbas av en bristning i vagina och mellangård är vanligt första gången en kvinna föder barn. De bristningar som anses allvarliga är de som omfattar ändtarmsmuskeln (grad III-IV) eftersom de kan leda till besvär både på kort och lång sikt. Även mindre omfattande bristningar (grad II) kan ge besvär. Du kan läsa mer om bristningar på 1177.se.

Bristningar under förlossning (1177.se)

Syfte med studien

Huvudsyftet med studien är att ta reda på om närvaron av ytterligare en barnmorska under krystskedet minskar allvarliga förlossningsbristningar. Ett annat syfte är att få kunskap om hur du som föder barn upplever vården under krystskedet och hur du mår relaterat till din bäckenbotten ett år efter förlossningen. 

Det nya arbetssättet har inte utvärderats vetenskapligt tidigare och vi vet ännu inte om detta arbetssätt verkligen förebygger förlossningsbristningar. Vi kommer också att studera om det finns andra för- eller nackdelar.

Vad händer med mina uppgifter?

Om du vill delta i studien kommer de uppgifter som samlas in och dina svar på frågeformulär att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt EU:s dataskyddsordning (GDPR) har du rätt att ta del av de uppgifter som behandlas om dig och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att få dina data begränsade eller raderade och du har rätt att inkomma med klagomål om hur dina uppgifter behandlas till Datainspektionen.

Deltagandet är frivilligt

Om du väljer att delta i studien är det viktigt att känna till att du när som helst och utan särskild förklaring kan avbryta ditt deltagande. Du får samma omhändertagande oavsett om du deltar i studien eller inte. Väljer du att avbryta ditt deltagande kommer det inte att påverka din nuvarande eller framtida vård och behandling.

Huvudansvariga för studien

Christine Rubertsson
Barnmorska och Professor, forskargruppschef
Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus
E-post: christine.rubertsson@med.lu.se 

Malin Edqvist
Barnmorska och forskningsledare,
Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: malin.edqvist@med.lu.se

Samtyckesblankett

Är du intresserad av att medverka i studien kan du i förväg skriva ut och fylla i en samtyckesblankett. Denna tar du med dig när det är dags för din förlossning. 

Samtyckesblankett för medverkan i forskningsprojekt (pdf)

Consent to participation in the research (pdf)