Ny bröstcancerstudie ska identifiera optimal dos förbyggande läkemedel

Nu startar Karisma 2 studien där kvinnor som är aktuella att kallas till mammografi vid SUS i Lund erbjuds att delta.

I dag, den 14 november startar Karisma 2 studien där kvinnor som är aktuella att kallas till mammografi vid SUS i Lund erbjuds att delta.

– Målet är att identifiera en lägre dos Tamoxifen som ger en halverad risk för bröstcancer och samtidigt ger minst biverkningar, säger Signe Borgquist, lokalt ansvarig för studien, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Kliniska Prövningsenheten, SUS.

Tamoxifen ges vanligtvis till patienter med hormonell bröstcancer. Men i den här studien vill man försöka hitta den optimala dosen att ge i förbyggande syfte för kvinnor som riskerar att drabbas av bröstcancer.

De kvinnor som väljer att delta i studien kommer slumpvis att delas i fem olika grupper som får olika stora doser av läkemedlet Tamoxifen samt en grupp som får placebo.

– När ett läkemedel ges i förebyggande syfte kan man inte acceptera samma biverkningar som när det används i en cancerbehandling. Därför är det viktigt att hitta en lägre dos med effekt men med färre biverkningar, säger Signe Borgquist.

Studie beräknas vara klar nästa år. En tredje studie Karisma 3-studien med 8 000 kvinnor är redan planerad till år 2018.

Fotnot. Totalt kommer 1440 kvinnor i Lund och Stockholm att delta i studien som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska institutet, ledd att professor Per Hall.

Till webbplats med mer information om Karma-projektet och Karisma 2

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.