Stopp för bemanningsföretag vid SUS

Malgorzata Adamczewski arbetar i resursteamet på SUS.
SUS ska inte längre använda sig av hyrsjuksköterskor via bemanningsföretag. Sedan den 1 oktober fasas bemanningsföretagen ut.

Den första etappen omfattar inhyrda sjuksköterskor som arbetar dagtid inom sluten- och öppenvård, på universitetssjukhuset och i primärvården.

Gudrun BerggrenDen inventering och konsekvensanalys som SUS gjort inför beslutet visar att cirka 25 vårdplatser totalt berörs vid utfasningen av bemanningsföretagen. Så här svarar SUS, HR-chef, Gudrun Berggren på hur det ska gå till.

Vad händer under hösten, hur kommer hyrstoppet att märkas?

– Från och med den 1 oktober kan de verksamheter som ligger först i tidplanen enbart att ha möjlighet att använda externa bemanningsföretag för arbete på natten.

Får de sjuksköterskor som jobbat på SUS via bemanningsföretag gå hem nu?

– Beslutet om utfasningen har varit känt sedan den 22 augusti och inga beställningar av inhyrda sjuksköterskor ska ha gjorts som sträcker sig efter den 1oktober. Alltså behöver inga sjuksköterskor från externa bemanningsföretag skickas hem.

Hur bemannar vi de 25 vårdplatser som hittills bemannats av inhyrda sjuksköterskor?

– De cirka 25 vårdplatserna är spridda på olika enheter inom SUS. De finns både inom de verksamheter som startar utfasningen nu, men också bland dem som startar utfasningen senare, den 1 februari 2017. Det gör att verksamheterna har fått tid på sig att planera för att möta utmaningen.

Vad gör ni för att få hyrsjuksköterskor att söka fast jobb på SUS?

– Vi går ut dels i en gemensam annons där vi söker sjuksköterskor för hela SUS och i en särskild annons där vi söker personal till SUS interna bemanningsföretag, Resursteamet.

Eftersom vi vill locka sjuksköterskor från bemanningsföretagen som är vana att jobba flexibelt satsar vi på att utöka Resursteamet. Inom den verksamheten finns möjlighet att arbeta på ett liknande sätt och ersättningen utgår från att man är flexibel både schemamässigt och för att man har kompetens att arbeta inom flera olika specialiteter.

På SUS Facebook-sida "Jobba på SUS" informerar de olika enheterna på SUS om sin verksamhet och lyfter fram vad som är på gång. I många av inläggen finns länkar direkt till annonser om lediga befattningar.

Hur har ni lyckats med rekryteringen hittills?

– Till den generella annonsen har hittills 13 ansökningar kommit in och till Resursteamet 14 ansökningar.

FOTNOT. Regionstyrelsen har sedan tidigare fattat ett beslut om att fasa ut bemanningsföretagen, sjuksköterskor under 2016 och läkare 2018. Den första etappen startar den 1 oktober, den andra 1 november och den tredje den 1 februari, 2017.

Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.