Närstående till patienter får stöd av kuratorer via telefon

Närstående till patienter inlagda på Skånes universitetssjukhus kan från den 15 juni få råd och stöd av kurator via en särskild närståendelinje.

Med anledning av covid-19-pandemin råder det sedan den 12 mars besöksförbud på de skånska sjukhusen. Att inte kunna besöka sin anhörig kan bidra till en ökad oro och stress för närstående.

– Det är en jobbig situation för närstående. För att möta det och för att kunna ge stöd åt närstående öppnar vi nu den här möjligheten för alla som har anhöriga inlagda på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, säger Anna-Lena Dahlin, kurator på Skånes universitetssjukhus och koordinator för sjukhusets psykosociala krisledning.

Öppen på vardagar

Närståendelinjen bemannas av kuratorer på sjukhuset och kommer till en början att vara öppen för samtal på vardagar kl 9-12. Kuratorerna kan stötta i många olika typer av frågor och också vägleda närstående till rätt funktioner på sjukhuset eller i kommuner och andra myndigheter.

– Det kan handla om att man känner oro för hur en närstående har det på sjukhuset, att man undrar hur man ska berätta för sina barn om man inte kan besöka en förälder eller släkting eller om man har praktiska bekymmer. Som närstående ska man känna att det finns någon som lyssnar på hur man mår och som kan ge konkreta råd i olika frågor, säger Anna-Lena Dahlin.

Närståendelinjen är ett komplement till den kontakt som närstående har med den avdelning där en anhörig är inlagd.

– Kontakten med avdelningarna på sjukhuset handlar ofta om det medicinska tillståndet och inte så mycket om hur man som anhörig kan ta hand om sig själv. Det är där vi kommer in, säger Anna-Lena Dahlin.

Fler kan få hjälp

Närståendelinjen på Skånes universitetssjukhus har funnits sedan i slutet av april men har hittills riktat sig till närstående till patienter med covid-19 som är inlagda på sjukhuset. Men nu breddas alltså uppdraget till att omfatta närstående till samtliga inlagda patienter. Linjen kommer att vara i drift tillsvidare så länge det finns ett behov.

– Vi får se hur stort behovet är och utvärdera hur väl detta faller ut. Vi har möjlighet att utöka öppettiderna om det skulle behövas, säger Anna-Lena Dahlin.

Fakta: Närståendelinjen

  • Bemannas av kuratorer som kan ge närstående krisstöd. Kuratorerna hanterar psykosociala frågor som att möta oro, ge stöd och informera om hur vården fungerar.

  • Av sekretesskäl svarar kuratorerna inte på medicinska frågor som rör patienter.

  • Telefonnummer: 040-33 84 14

  • Öppettider: Helgfria vardagar kl. 09:00–12:00