Misstänkta fall på Skånes universitetssjukhus var inte coronavirus

Provsvar har nu visat att de misstänkta fallen på Skånes universitetssjukhus i Malmö inte var coronavirus.

Det var under söndagen som misstankar väcktes om att två patienter som vårdades inom infektionsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö, kunde ha smittats av coronavirus. Anledning till misstanken var luftvägssymtom i kombination med att patienterna varit på resa i riskområde.

– Vi följde de väl inarbetade rutiner vi har vid fall av det här slaget. Patienterna var isolerade och prover skickades för analys. Resultaten visade att det inte rörde sig om coronavirus, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne.

Den som rest och befunnit sig i Wuhan i Hubei-provinsen, Kina, och som inom två veckor insjuknar med luftvägsinfektion ska ringa telefonnumret 1177. Vårdguiden på telefon guidar patienten vidare in i och förvarnar sjukvården som ser till att patienten kommer in på ett undersökningsrum direkt utan att träffa andra.