Milstolpe för forskning om havandeskapsförgiftning

En ny studie om havandeskapsförgiftning öppnar för nya möjligheter i forskningen.
En grupp forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har i över 20 år envist arbetat med att försöka ta fram ett läkemedel mot preeklampsi – havandeskapsförgiftning – ett allvarligt sjukdomstillstånd som årligen drabbar cirka nio miljoner gravida kvinnor i världen och är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster.

Nu har de i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports publicerat en studie som öppnar för vidare forskning mot ett läkemedel som forskarna hoppas kan komma att rädda många gravida kvinnors liv i framtiden. Studien är gjord på möss, men är viktig då den bekräftar tidigare studier från forskargruppen som visar att alfa-1-mikroglobulin har effekt vid preeklampsi. Nyligen har även patientstudier startat.

Inga tecken på biverkningar

– Behandlingen som baseras på människokroppens eget renhållningsprotein A1M (alfa-1-mikroglobulin), som finns hos alla ryggradsdjur, har en god effekt på sjukdomssymtomen högt blodtryck och proteinläckage från njurarna till urinen.

– Vi såg också en förbättrad organfunktion i njurarna och moderkakan och fann inga tecken på biverkningar. I den nu publicerade studien, som är den som bäst speglar sjukdomens olika stadier under graviditeten, utvecklar mössen tidigt en allvarlig havandeskapsförgiftning, säger Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund, som tillsammans med bland andra forskarkollegan Lena Erlandsson står bakom studien som nu publicerats.

– Då det sedan i våras dessutom har inletts patientstudier, så kallade FAS 1-studier, för att säkerställa A1M’s egenskaper och för att på sikt ta fram ett läkemedel känns det här som en milstolpe i vår forskning.

Studier påbörjades för flera år sedan

Det var för flera år sedan som Stefan Hansson och Bo Åkerström, professor i infektionsmedicin, tillsammans med kollegor inledde studierna med A1M och såg att A1M gjorde att proteinläckaget i njurarna upphörde. De såg också att moderkakan reparerades och de sjuka strukturerna i cellernas minsta beståndsdelar återställdes.

– I moderkakans celler såg det vid havandeskapsförgiftning ungefär ut som om alla träden blåsts omkull i en storm och efter behandling med A1M rest sig igen. Det var när jag såg det första gången som jag blev vetenskapligt religiös, berättar Stefan Hansson.

Kliniska studier avgörande

När ett eventuellt läkemedel skulle kunna se dagens ljus är ännu osäkert.

– Forskning tar tid och kostar mycket pengar. Bo Åkerström har ägnat hela sitt yrkesliv åt att förstå och beskriva proteinet A1M och de senaste tio åren har vi studerat det i laboratoriet som möjligt läkemedel. De kliniska studierna blir avgörande.

Artikeln publicerades ursprungligen av Lunds universitet.

Fakta havandeskapsförgiftning / preeklampsi

  • När man är gravid finns en risk att man får högt blodtryck och protein i urinen, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Två till tre kvinnor av hundra får denna komplikation, och oftast kommer besvären i slutet av graviditeten.
  • Det är svårt att ställa diagnos och det saknas effektiv behandling. Den enda effektiva behandlingen i dag är att avbryta graviditeten genom att se till att barnet föds.
  • Havandeskapsförgiftning kan utvecklas till det allvarliga tillståndet eklampsi, då kvinnan drabbas av epileptiska kramper. Det kan vara livshotande både för mamman och för barnet, men är ovanligt i Sverige tack vare mödrahälsovårdens regelbundna kontroller.

    Källa: Vetenskap & Hälsa

Fakta om studien

  • Ämne: Obstetrik
  • Grundforskning, translationell forskning
  • Studiedesign: experimentell undersökning, djurstudie (STOX-1-musmodell för preeklampsi), in vivo.
  • Studierna har finansierats med stöd av: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (Clinical Fellows), Torsten Söderbergs Stiftelse, Teggerstiftelsen, Vetenskapsrådet, ALF, Region Skåne, SUS stiftelser, Maggie Stephens Stiftelse, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) samt A1M Pharma AB.

Övriga upplysningar

  • Stefan Hansson innehar patent relaterat till diagnos och behandling av preeklampsi och är medgrundare till A1M Pharma AB och Preelumina Diagnostics samt aktieinnehavare. Lena Erlandsson och Erik Hedström innehar aktier i A1M Pharma.