Miljoner till forskning för att bättre ta hand om donerade hjärtan

Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus.
Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, får tillsammans med sin forskargrupp ett anslag på cirka 16 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas till den fortsatta forskningen om en ny metod som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt.

Metoden innebär att det donerade hjärtat placeras i en specialbyggd box där hjärtat, med hjälp av en maskin, förses med viktiga substanser i en syresatt blodtillblandad lösning inför transplantationen. På det sättet förväntas förvaringstiden för det donerade hjärtat kunna förlängas − från dagens cirka fyra timmar till åtminstone 12 timmar.

Elva transplantationer hittills

Den första transplantationen där den nya metoden användes genomfördes på Skånes universitetssjukhus i Lund i september 2017. Så här långt har boxen använts vid elva transplantationer på sjukhuset.

– Vi har än så länge inte sett något som gör att vi kan säga att den här metoden skulle vara sämre än den traditionella, snarare tvärtom, säger Johan Nilsson.

Patienter involveras i studie

Med 16 miljoner kronor i finansiering kan forskargruppen nu göra en större studie kring den nya metoden. Cirka 60 patienter ska inkluderas i studien som beräknas pågå under tre år. Patienterna kommer att kunna följas upp med mer omfattande undersökningar.

Forskarna kommer att titta på hur kranskärlen ser ut ett år efter transplantation och om det finns tecken på avstötning. Man kommer att undersöka hjärtats funktion och blodflöde med ultraljud och MR för att se om metoden innebär förbättrade förutsättningar för det transplanterade hjärtat.

Olika metoder jämförs

Man kommer även att med blodprov kontrollera om det finns cellfritt DNA i blodet, vilket kan vara ett tecken på att det nya hjärtat inte mår bra.

– Vi kommer att jämföra den traditionella behandlingen med den nya metoden och försöka se om det finns skillnader i hur patienterna mår, i vilken utsträckning patienterna drabbas av komplikationer och även räkna på de hälsoekonomiska effekterna, säger Johan Nilsson.

Om den nya metoden fungerar bättre än den nuvarande får det stora konsekvenser för patienter i behov av ett nytt hjärta. Den förlängda förvaringstiden kan innebära att det blir möjligt att använda betydligt fler hjärtan till transplantation och i förlängningen kan fördelning och matchning av organ i Sverige förbättras.

– Det innebär i princip att vi kan hämta hjärtan för transplantation från hela Europa, säger Johan Nilsson.

Fakta

  • Metoden uppfanns av Stig Steen, tidigare thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och senior professor vid Lund universitet.

  • Han och hans forskargrupp har under många år visat att förvaringsmetoden fungerar utmärkt i 24 timmar på djur.