Många fördelar med videobesök – nu sker allt fler patientmöten digitalt

Att träffa sjukvårdspersonal digitalt har flera fördelar – bland annat färre resor för patienter. Covid-19-pandemin har gjort att de digitala mötena fått ännu större betydelse. Tekniken är fortfarande i sin linda, men Skånes universitetssjukhus satsar för att kunna erbjuda fler patienter videobesök.

Niclas Andersson är en av de patienter som den senaste tiden haft sina besök på Skånes universitetssjukhus digitalt via en videolänk. Han har träffat en fysioterapeut för sin handskada och betalar samma avgift för det digitala besöket som för ett fysiskt:

– För min del är det jättesmidigt. Jag bor i Helsingborg och har restid på en timme så det är klart att det sparar tid. När man väl haft ett första fysiskt besök är inte skillnaden så stor. Det är lite kameravinklar man ska vänja sig vid, men rent känslomässigt är det absolut ingen skillnad.

Videobesök togs fram som ett alternativ i våras när covid-19 fick en del patienter med andra sjukdomar att avstå från besök på sjukhuset på grund av smittorisken.

Tekniken i sin linda

Men fortfarande är tekniken i sin linda. Bara ett fåtal enheter på Skånes universitetssjukhus kan än så länge erbjuda videobesök. En av dessa enheter är Handkirurgens rehabilitering i Malmö, som på kort tid genomfört ett 60-tal videobesök med sina patienter. Inom barnsjukvården har man också använt tjänsten flitigt.

– Vi startade videobesöken i våras. Det var ett sätt att slippa ta små barn till akuten och utsätta dem för smittorisk. Idag ser vi videosamtal som ett bra komplement – en extra resurs som vi använder dagligen då det behövs. Ibland kan det vara lättare att bedöma ett barn i sin trygga hemmiljö. Andra gånger behöver man förstås fysiskt känna på patienten, men ibland kan ett videobesök räcka, säger Jorge Sotoca Fernandez, överläkare inom barnsjukvården på Sus.

Utveckling pågår

Videobesök är en av flera nya tekniska lösningar för att skapa mervärde, både för patienten och vården. Och något som kontinuerligt kommer att utvecklas.

Som patient kan man än så länge inte själv boka ett videobesök. Den som är sjuk ska söka vård som vanligt, men kan erbjudas ett videobesök om ansvarig läkare anser att det fungerar i det enskilda fallet.