Uppstickare i Malmös stadssiluett

Den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö håller på att växa till sig. Den del av byggnaden som har kommit längst har nämligen nått sin fulla höjd och har fasad och tak på plats.

I den nya vårdbyggnaden kommer det bland annat att finnas tio vårdavdelningar med 244 enkelrum och 23 operationssalar.

Det blir totalt 108 000 kvadratmeter fördelat på två huskroppar. En i form av ett i och en i form av ett H. Det är delar av I:et, byggnaden närmast runda huset, som nu nått sin fulla höjd. Den del som ska komma ikapp nu är den del som så småningom ska byggas ihop med ”kirurgihuset”. Den södra huskroppen, H:et, som ska bli tio våningar hög når full höjd om cirka ett år.

I klippet ovan kan du följa med in i bygget av sjukhusområdets nya vårdbyggnad.