Malmö sjukhusområde: Utfarten från Inga Marie Nilssons gata stängs

Planerar du att ta bilen till sjukhusområdet i Malmö? Tänk på att från måndagen den 5 oktober kommer utfarten från Inga Marie Nilssons gata, som går mot John Ericssons väg, vara stängd.

Stängningen kan innebära köbildning vid rusningstiderna. Var därför beredd på att det kan ta lite längre tid att ta sig ut från sjukhusområdet.


Den röda markeringen på kartan visar den avstängda utfarten. De gröna prickarna visar de fyra alternativa utfarterna. Den gula pricken visar utfarten som, tillfälligt, är öppet för all trafik klockan 15-06.

Välj andra vägar

Det finns flera andra vägar att välja när Inga Marie Nilssons gata är stängd. Under första veckan kommer det att finnas trafikvakter på plats klockan 07–17 för att hänvisa trafiken rätt.
 
Utfarten stängs för att kunna utföra grävarbeten i gatan, som kommer att pågå under cirka fyra månader. Gatan beräknas vara avstängd under hela denna period.