Klartecken för familje-BB i Malmö när RMC flyttar till nya lokaler

RMC:s kommande lokaler på Dockan i Västra hamnen, Malmö. Foto: Felix Gerlach
I drygt åtta år har det saknats ett familje-BB på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Men nu har lokalfrågan, som varit det stora hindret, fått en lösning. Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) som idag delar byggnad med förlossningen kommer att flytta till nya lokaler i oktober 2021. Flytten innebär ett lyft för RMC samtidigt som den skapar utrymme för ett familje-BB i anslutning till förlossningsavdelningen.

RMC:s nya lokaler är i Dockan i Västra hamnen och de båda verksamheterna är positiva till att lokalfrågan nu är löst.

– För oss innebär flytten att vi kommer kunna erbjuda invånarna i den södra sjukvårdsregionen bättre tillgänglighet, säger Margareta Kitlinski, sektionschef och överläkare, Reproduktionsmedicinskt centrum.

Kan ta emot flera patienter

Med större lokaler kan RMC ta emot fler patienter och korta väntetiderna.

– Idag är vi lite trångbodda med endast en operationssal och för få mottagningsrum. Vi kommer också kunna bedriva forskningsprojekt i större utsträckning än idag, vilket naturligtvis är positivt för utvecklingen av vår verksamhet. De nya lokalerna är verkligen efterlängtade, säger Margareta Kitlinski.

Frågan om ett familje-BB i Malmö har varit på tapeten länge och lokalbristen har varit det stora hindret. När RMC flyttar ut i oktober 2021 startar arbetet med att göra om lokalerna till ett familje-BB.

– Vi är glada över det här beskedet och har förhoppningar om att kunna öppna före sommaren 2022, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården. Familje-BB blir en viktig länk i vården efter förlossningen, som ger den nyblivna familjen optimala möjligheter att få en bra start tillsammans. Vi räknar med att åstadkomma en högre amningsfrekvens och färre återinläggningar för akuta besvär.

Logopedimottagningen flyttar

Logopedimottagningen, som idag ligger på Jan Waldenströmsgata 18 mitt emot förlossningsavdelningen och RMC, kommer också att flytta till de nya lokalerna i Dockan i oktober 2021.