Flera får njure med nationellt utbyte

Nyligen genomfördes de första transplantationerna i det svenska njurbytesprogrammet STEP när tre patienter fick varsin ny njure från levande, anonyma donatorer. Samtliga sex operationer utfördes parallellt på svenska sjukhus, bland annat här på SUS.

I klippet berättar vår överläkare Johan Linders mer om programmet som möjliggör fler donationer trots inkompatibla donator/mottagare-par. Tanken är att en donator som önskar hjälpa en njursjuk närstående donerar sin njure anonymt till en annan, okänd njursjuk individ. I utbyte får den närstående istället en njure från en annan mottagares njurdonator.