Jubileum för tioåring som är högaktuell under pandemin

Det byggdes för att på bästa möjliga sätt ta hand om smittade patienter och framtida pandemier. På kuppen blev det en prisvinnare och ett landmärke för hela Malmö. Nu firar infektions- och akutverksamheterna tio år i ”Runda huset” på Skånes universitetssjukhus.

– Med erfarenhet av den utveckling vi hade sett sedan 1980-talet med hiv, en ökad antibiotikaresistens och epidemin av viruset sars, såg vi framför oss att den nya byggnaden behövde kunna hantera framtida smittspridning och pandemier, ytterligare antibiotikaresistens bland befolkningen och influensavågor, säger Peter Lanbeck, som då jobbade som läkare  inom infektion. Han var en av många verksamhetsrepresentanter som planerade ”Runda husets” utformning.

Att både akutverksamheten och infektionsverksamheten placerades i samma hus var ett sätt att rusta sjukvården inför dessa scenarion. Andra sätt var att bygga lokaler med god ventilation där säkerheten var så hög som möjligt för både patienter och personal. Peter Lanbeck kan konstatera att detta har varit till stor nytta under covid-19-pandemin.

– Huset är byggt så att det går att ta in smittsamma patienter i eget rum utan att passera gemensamma utrymmen. Det har minskat risken för smittspridning. Och det nära samarbetet med akutverksamheten har gjort att patienter kunnat förflyttas smidigt mellan avdelningar och verksamheter.

Tio år sedan inflyttning

När infektionsverksamheten flyttade in i ”Runda huset” den 5 oktober 2010 hade akutverksamheten redan huserat i byggnaden några månader. Senare flyttade även verksamheterna för barnmedicin och barnakut in.
Annika Boberg, undersköterska inom infektion, var en av dem som var med och ställde i ordning lokalerna inför flytten.

– Vi var i gång i tre månader och inredde skåp och lådor, satte in sängar och bord. Därför ligger huset mig väldigt varmt om hjärtat. Det var en stor förbättring att flytta från de gamla infektionslokalerna – inte minst för patienterna som har en betydligt bättre vårdmiljö här.


Annika Boberg, undersköterska inom infektion på Skånes universitetssjukhus.

Hon har jobbat kvar i ”Runda huset” sedan inflyttningen, och har nu fått erfarenhet av att arbeta under en pandemi.
– Huset är ju byggt för sådana situationer så det har känts tryggt.

Utmaningar med runt hus

Att bedriva vårdverksamhet i en rund byggnad har haft sina utmaningar. Husets utformning gör att personalen har dålig överblick över avdelningarna och dessutom långa transportsträckor.
– Den lärdomen har vi tagit med oss till bygget av det nya sjukhusområdet i Malmö, säger Peter Lanbeck, som numera är programchef för det nya sjukhusområdet i Malmö.

Andra lärdomar från det runda huset som inspirerat nya sjukhusområdet är bland annat fördelen med isoleringsrum på varje vårdavdelning, att delar av avdelningar kan stängas av, och nyttan av att involvera vårdpersonal redan tidigt i byggprojektet.

Vi bygger nytt för vården i Malmö

– Trots att det runda huset nu fyller tio år håller det fortfarande hög standard och kommer att kunna hantera många utmaningar framöver, säger Peter Lanbeck.