Internationella framgångar ger pris till kirurgläkare på Skånes universitetssjukhus

Daniel Ansari, specialistläkare i allmänkirurgi, med Ingemar Petersson, ordförande i nomineringskommittén, forskningschef Sus.
Daniel Ansari, specialistläkare i allmänkirurgi vid Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, försöker hitta bättre diagnostik och behandling för patienter som drabbas av bukspottkörtelcancer. Ett arbete som nu resulterar i att han får årets pris till yngre framgångsrik forskare i Region Skåne.

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) är den mest aggressiva humana cancerformen. Överlevnaden är i genomsnitt endast sex månader när man tar hänsyn till alla stadier av sjukdomen.

– Till skillnad från andra cancerformer där det skett stora framsteg har motsvarande förbättringar uteblivit för pankreascancer. Det är av yttersta vikt att hitta nya metoder för att diagnostisera pankreascancer i ett tidigt och potentiellt botbart skede samt att utveckla nya typer av effektiv behandling, säger Daniel Ansari.

Fokus på biomarkörer

Utöver sitt kliniska arbete som läkare leder Daniel Ansari en forskargrupp knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds Universitet. Gruppen bedriver banbrytande forskning om pankreascancer med speciellt fokus på biomarkörer med stor klinisk betydelse för tidig och optimal behandling. Avancerad proteinanalys utförs på vävnads- och blodprover.

– Målsättningen är att ta fram nya markörer som på ett enkelt sätt kan ställa diagnos och även styra val av behandling. Vi har för närvarande ett blodtest för pankreascancer under utveckling som har betydligt högre precision än den cancermarkör som används idag, säger Daniel Ansari.

Patientnära forskning

Priset till yngre framgångsrika kliniska forskare har delats ut årligen i Region Skåne i cirka 20 år. Priset syftar till att lyfta fram yngre disputerade forskare som bedriver patientnära klinisk forskning, ofta kopplat till mer grundläggande forskning.

– Jag är väldigt tacksam för det här priset. Pankreascancerforskning är min stora passion i livet och upptar nästan all tid utanför det kliniska arbetet. Erkännandet av min forskning ger mig drivkraft och uppmuntran att driva projektet vidare. Jag hoppas under min livstid få vara med och uppleva och kanske till och med bidra till en signifikant förbättring för patienter med pankreascancer i fråga om överlevnad och bot, säger Daniel Ansari.