Hjälp Sus att förbättra vården vid bristningar

Dela med dig av dina erfarenheter om bristningar

Har du drabbats av en allvarlig bristning i samband med en förlossning på Sus? Nu har du möjlighet att vara med och förbättra förlossningsvården. Anmäl dig till en workshop som äger rum den 15 maj klockan 17.30 i Malmö.

Om du har, eller har haft, en allvarlig bristning är du välkommen att vara med och bidra med dina synpunkter.

Mejla ditt mobilnummer till Contact senast den 8 maj. Mejla enbart mobilnumret och inget annat.

Inom två veckor tar en barnmorska kontakt med dig. Uppgifterna du lämnar kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen och kommer inte att kopplas till dig personligen. De kommer heller inte att journalföras.

Förbättringar på gång

Tack till alla er som var med på workshoppen om bristningar i januari. Sus har redan börjat med en del förbättringar, men det finns mer kvar att göra.