Hjälp oss undersöka om blodsockernivåer påverkar fostrets framtida diabetesrisk

Är du tidigt i graviditeten? Vill du delta i en studie där vi undersöker om blodsockernivåer påverkar fostrets framtida diabetesrisk? Genom att studera trettio gravida kvinnor med och utan diabetessjukdom vill forskare på Skånes universitetssjukhus ta reda på om gravida kan minska risken för att deras barn ska utveckla diabetes.

Vilka kan delta?

Vi söker dig som är gravid, före vecka 16 eller tidigare, och har en typ 2 diabetes.
Vi söker också dig som är gravid före vecka 16 eller tidigare, och har en ökad risk att utveckla diabetes under graviditeten, till exempel om du hade en graviditetsdiabetes förra graviditeten, eller har typ 2 diabetes i släkten.

Studien är helt riskfri för dig och fostret och du får ekonomisk ersättning.

Så här går studien till

Du bär en fysisk aktivitetsmätare under hela din graviditet och lämnar blodprov vid tre tillfällen. Du får också genomgå en så kallad ”bodyscanning” för att vi ska kunna mäta din kroppssammansättning och jämföra den med svar från blodprov och aktivitetsnivå.

Fördelen för dig som har konstaterad graviditetsdiabetes, eller för dig som har en typ 2 diabetes, är att du genom att delta i studien får använda kontinuerlig glukosmätare under hela graviditeten och kan hålla koll på blodsockret utan att behöva sticka dig själv i fingret.

Förbättra vård vid diabetesgraviditeter

Studien genomförs av våra forskare från Kvinnosjukvårdens Specialistmödravård på Skånes universitetssjukhus och Lund University Diabetes Center.

– Genom studien vill vi visa att handläggningen av diabetesgraviditeter har betydelse för fostrets framtida hälsa och är viktig att satsa på, säger Helena Strevens, överläkare och forskare inom Specialistmödravården.

Hypotesen är att en glukosrik miljö kring fostret kan riskera att modifiera DNA, så att metabolismen kan förändras, exempelvis om fostret tidigt börjar producera insulin.

– Detta är första gången vi kommer att kunna studera hur blodsockernivåer under graviditet kan påverka fostrets arvsanlag, säger Helena Strevens, de allra nyaste högteknologiska metoderna ger möjlighet att titta på fostrets DNA i mammans blodprov.

Syftet är att få svar på om du som har en ärftlig risk för typ 2 diabetes eller en ökad risk att utveckla diabetes kan hjälpa ditt barn att minska sin egen risk för sjukdomen.

Så här anmäler du dig

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse för deltagande i studien kan du kontakta Kristina Hansson, biomedicinsk analytiker eller Pernilla Siming, forskningskoordinator, som arbetar med studien.

Email: Contact 

Telefonnummer till Pernilla Siming: 0727-36 48 48

Se filmen som berättar hur studien går till.