Har du genomgått en PET-undersökning med datortomografi på SUS?

Datortomografi
Har du genomgått en PET-undersökning med datortomografi hos oss på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin på i Lund eller Malmö under åren 2007-2016?

I ett kommande forskningsprojekt vid SUS behöver vi använda oss av bilder från äldre PET-CT-undersökningar samt journal/registerdata från undersökningar under perioden 2007-2016. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om vi får använda oss av de bilder som vi har tillgång till. Vill du inte att dina bilder ska användas i studien ber vi dig kontakta Karin Larsson på telefon 046-17 33 26 senast den 9 januari 2017.

Forskningsprojektet genomförs vid SUS och syftet är att utvärdera den nya digitala tekniken.

För mer information om studien, kontakta Karin Larsson, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS, tel: 046-173326.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.