Här byggs bara enkelrum - för patientens säkerhet

Visste du att den nya vårdbyggnaden, som just nu byggs i Malmö, bara kommer att ha enkelrum?

På våning 6, 7, 8 och 9 finns vårdavdelningarna med 240 enkelrum och utsikt över takåsarna.

För dig som patient innebär eget rum flera fördelar. Det minskar risken för spridning av både multiresistenta bakterier och smittsamma virus. Du blir mer delaktig i din vård när du kan prata med vårdpersonalen utan att andra hör. Du blir inte störd av andra och får bättre vila och sömn.

Dina närstående kan besöka dig när de vill och till och med sova över på rummet.

Vi bygger nytt för vården i Malmö