Ändrade körvägar till SUS i Lund

Var ute i god tid inför ditt besök. Ett antal stora arbeten påverkar vägarna kring och in till sjukhusområdet, liksom var du kan parkera.

Så här kör du in på sjukhusområdet

Eftersom vi håller på och bygger två nya kulvertsektioner under Baravägen påverkas in- och utfartsvägarna till sjukhusområdet. Baravägen är avstängd mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan så kör enligt nedan (skyltar visar rätt): 

  • Via Baravägen och in på Lasarettsgatan
  • Via Sölvegatan och in på Remissgatan, som är en nyöppnad väg in på området
  • Som reserv finns även en ny liten infart via Helgonavägen och in på Lasarettsgatan i södra delen av sjukhusområdet (en bit upp från Valvet).

Tänk på att många gator är avstängda i centrala Lund både på grund av spårvägsarbetet och andra vägarbeten. Även Getingevägen som går förbi sjukhusområdet är stängd för allmän biltrafik.

Karta över hur man kan köra och parkera på området (pdf)

Med buss

Hållplatsen "Lund Universitetssjukhuset" är flyttad 150 meter närmre Baravägen. Det innebär att de flesta får en längre sträcka att gå från busshållplatsen. Beroende på vilken verksamhet du ska besöka så kan stadsbuss-linje 1 vara ett alternativ. Då kommer du in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger.

Den gamla hållplatsen ska byggas om till hållplats för både spårvagn och buss. Den öppnar först när spårvagnarna börjar gå.

Spårvägen i Lund

Vill du läsa mer om själva spårvägsprojektet kan du göra det på projektets webbplats.

www.sparvaglund.se

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter