Fortsatt studie om barn som handlagts på Barnahus Lund

Studien utförs genom granskning av patientjournaler för barn som, under 2015, varit aktuella för utredning på Barnahus Lund. Alla journaler kommer att avidentifieras så att enskilda individer inte kan identifieras.

Är du idag myndig eller är förälder till minderårig som varit i kontakt med Barnahus Lund och INTE önskar delta i studien? Kontakta studieansvarig Louise Laurell via telefon 046-17 80 28.

Studiens syfte är; "att kartlägga omfattningen av sjukvårdskontakter hos barn som handläggs på Barnahus Lund samt att undersöka samarbetet mellan sjukvården och socialtjänsten kring dessa barn".

Studien beräknas pågå mellan 21/8 och 31/12 2017.

Mer information angående studien.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.