Fler sjuka i covid-19 – kan du hjälpa till i vården?

På Skånes universitetssjukhus blir antalet intensivvårdsplatser allt fler. Samtidigt behövs mer personal för att ta hand om ett ökande antal svårt sjuka patienter med covid-19. Kan du hjälpa till?

– Nu står vi inför en utmaning vi aldrig tidigare skådat och vi behöver vara fler som jobbar med intensivvården, säger Anders Rehn, verksamhetschef inom intensiv- och perioperativ vård.

På Skånes universitetssjukhus planeras för 100 nya intensivvårdsplatser.

– Vi behöver bli fler för att vi måste, för att vi kan och för att vi gör det tillsammans, betonar David Sparv, chefsjuksköterska.

Sandra Rochas har jobbat som undersköterska på en intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus i 22 år:

– Jag trivs jättebra och känner att jag gör nytta varje dag.

Kan du hjälpa till? Kontakta oss på www.skane.se/hjalptill