Träffar för familjer med barn med medfödda missbildningar

Barnkirurgiska verksamheten i Lund ordnar informationsträffar för familjer till barn med medfödda missbildningar.

– Föräldrar till barn med medfödda missbildningar i bäckenbotten och tarmen (analatresi och Hirschsprungs sjukdom) har ofta samma funderingar och frågor. Många har uttryckt önskan om att träffa andra föräldrar i samma situation och att deras barn skall få en möjlighet att träffas, säger Pernilla Stenström, barnkirurg inom barn- och ungdomskirurgi på SUS.

Ett avslappnat forum

Träffarna har utvecklats till ett samarbete mellan barn- och ungdomskirurgin på SUS och föräldragrupper. Det är familjerna som sätter tonen och som föreslår vad träffens teman ska beröra. 

– Träffarna ger möjligheter för föräldrar och barn att träffas och lära av varandra. Att få information och diskutera i grupp ger många något extra utöver de vanliga sjukhusbesöken. Träffarna ger också upphov till friare frågor, än i mötet med läkare i vården, och är ett mer avslappnat forum, säger Pernilla Stenström.

Kommande familjeträffar

Nästa träff för familjer med barn med tarmmissbildningar är i oktober i
Lund. Men även andra kvällar för familjer med barn som har andra barnkirurgiska sjukdomar så som esofagusatresi och CAH planeras under året. Vill du veta mer om familjeträffarna så kan du maila till: Contact  

Grupper för unga vuxna

Under året kommer barn- och ungdomskirurgin också starta upp grupper för unga vuxna som fötts med missbildningar. Vid intresse att delta kan du nå verksamheten på Contact  

Ansökan om rikssjukvårdsuppdrag

Just nu ansöker barn- och ungdomskirurgin på SUS om att få ett rikssjukvårdsuppdrag.

Barn- och ungdomskirurgi på SUS – Rikssjukvårdsansökan

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter