Ett tiotal studier om covid-19 igång på Skånes universitetssjukhus

Parallellt med att vårda patienter med covid-19 pågår det flera forskningsprojekt på Skånes universitetssjukhus om pandemin och dess konsekvenser. Studier om covid-19 har fått högsta prioritet bland pågående forskningsprojekt.

Studierna, som bedrivs i samverkan med Lunds universitet, Region Skåne och andra nationella och internationella aktörer handlar bland annat om smittspridning och immunitet, samt diagnostik, behandling och rehabilitering av covid-19-patienter. Det pågår också studier som undersöker pandemin och dess konsekvenser på individen och samhället.

– I vissa av studierna kommer vi att få resultat inom några veckor eller månader. Andra kommer att pågå i år eller till och med årtionden, säger Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet.

Snabbare beslut än vanligt

Ett exempel på en studie där resultat väntas inom en snar framtid är en studie om läkemedlet remdesivir och dess behandlingseffekter på patienter med covid-19. Denna studie är i slutfasen. En annan studie, som nyligen startats, går ut på att undersöka effekten av att behandla covid-sjuka patienter med blodplasma från personer som tillfrisknat från covid-19.

– Att bedriva forskning brukar vara en långsam process. Men utvecklingen kring covid-19 har gått så snabbt och många myndigheter, som Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket, har varit behjälpliga med att skynda på beslut så att studier kan komma igång fort, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Covid-19-forskning har högsta prioritet

Forskning om covid-19 har fått högsta prioritet på Skånes universitetssjukhus. Det innebär att annan forskning har pausats under ett antal veckor.

– Nu gör vi ett omtag och tillsätter en prioriteringsgrupp som tittar på vilka andra forskningsprojekt som successivt kan sätta igång igen. Det är dels en resursfråga. I dagsläget har vi anställt drygt 200 läkarstudenter på deltid som kan hjälpa till både i vården och i forskningsprojekten. Och dels handlar det om tillgång till skyddsutrustning och där är vi bättre rustade än tidigare, säger Ingemar Petersson.

Att prioritera forskningen av covid-19 har varit ett naturligt beslut, menar han.

– Det är viktigt att vi på Skånes universitetssjukhus i samarbete med Lunds universitet forskar om covid-19 eftersom det är en sjukdom av en annan art än allt annat. Vi måste snabbt hjälpas åt att tillsammans med forskare över hela världen lära oss mer om covid-19 så att så många människor så fort som möjligt kan få diagnostik, behandling, rehabilitering och att vi också förstår vad som händer i samhället.

Fakta: Forskningsprojekt på Skånes universitetssjukhus – pågående i juni 2020 


Studier som leds av Skånes universitetssjukhus:

• COP-20: Studie om antikroppar i blodplasma som behandling mot covid-19.
• Studie av inhalationsbehandling med Pulmozyme mot covid-19.
• Seroprevalensstudie för covid-19 på Skånes universitetssjukhus.
• Studie av covid-19 som eventuell luftburen smitta.
• Studie av utandningsluft från patienter med covid-19.
• Swecrit covid-19: studie med blodprovstagning och uppföljning av intensivvårdspatienter med covid-19.

• Studie om antikroppsutveckling och virusevolution vid covid-19.


Studier som görs i samarbete med andra aktörer:


• Undersökning av medarbetarnas upplevelse av arbete och arbetsmiljö (samarbete med Avdelningen för arbets- och miljömedicin samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.)
• Kartläggning av konsekvenserna av covid-19 på kirurgisk behandling och cancerbehandling (global studie där 72 länder ingår).
• Studie om hormondämpande behandling med covidenza vid covid-19.