Donationer till SUS går framförallt till unga forskare

Donationer till SUS går framförallt till unga forskare
Varje år får SUS donationer från privatpersoner. I genomsnitt rör det sig om cirka 15 till 20 miljoner kronor varje år som personer väljer att skänka till forskningsverksamhet inom SUS. Och det är ett välkommet bidrag.

Camilla- Det är en hederssak att förvalta dessa pengar. Ofta finns det en historia bakom donationen, det är ofta personer utan några närmare släktingar som framförallt testamenterar eller ibland donerar pengar. Därför känns det som ett extra stort förtroende att ta emot dessa pengar och se till att de verkligen gör nytta, säger Camilla Andersson, enhetschef inom stab forskning och utbildning.

Satsning på unga forskare

Utdelning ur SUS stiftelser och donationer sker i maj varje år och består till cirka hälften av belopp från samförvaltade stiftelser ställda till SUS förfogande och den andra hälften kommer från just gåvor och donationer som allmänheten årligen skänker. Totalt brukar det röra sig om cirka 20 miljoner kronor varje år som delas ut. En ny inriktning är att satsa på yngre forskare i större utsträckning.

- Det kan betyda mycket för unga forskare som är i början av sin karriär att kunna frigöra tid för forskning, då kan även mindre belopp komma till stor nytta, säger Camilla Andersson.

Forskningen - en viktig del av SUS

IngemarVarje år bedrivs forskning vid SUS som kan komma att påverka hur morgondagens vård ser ut. Inom SUS bedrivs forskning inom flera olika medicinska områden.

- Forskning är en av våra tre huvuduppdrag. Grunden för ett universitetssjukhus är sjukvård, forskning och utbildning, säger Ingemar Petersson, forskningschef vid SUS.

Noggrann mottagarprocess

Varje donation följs av en särskild mottagarprocess. För donationer upp till 10 000 kronor kan en verksamhetschef bevilja donationen. För belopp mellan 10 000 kronor och upp till 5 basbelopp (cirka 250 000 kronor) kan förvaltningschefen bevilja och för större donationer måste SUS sjukhusnämnd besluta.

- Det är framför allt för att alla ska ha rätt till lika vård, till exempel ska personer inte ha möjlighet att köpa sig bättre vård via donationer, som detta har införts, säger Camilla Andersson.

Visa Tyck till om sidan

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta oss via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.