"Det är en hjälteinsats att rädda någons liv"

Att säga ja till att donera ett organ kan rädda en annan människas liv. För att hedra donatorer vid Skånes universitetssjukhus i Lund tändes 15 marschaller.

Ljuständningen var ett led i att uppmärksamma Donationsveckan 2019. Varje marschall som tändes representerade en person som donerat ett organ sedan Donationsveckan 2018.

I filmen hör du Catrine Wenger, donationsansvarig sjuksköterska, och Nils Ståhl, donationsansvarig läkare, berätta om betydelsen av organdonationer.