De förbereder covidpatienter för tiden efter sjukdomen

Arbetsterapeuten Jannice Olin och fysioterapeuterna Cecilia Gustafsson och Josefine Stenbeck vårdar covidpatienter på Medicinavdelning 4.
Skånes universitetssjukhus behandlar en stor del av Skånes covidpatienter och majoriteten av dem tas om hand på någon av sjukhusets vårdavdelningar. Här får patienterna avancerad vård, samtidigt som avdelningarnas fysioterapeuter och arbetsterapeuter förbereder patienterna för en tid efter sjukhuset och sjukdomen.

Medicinavdelning 4 i Malmö är en av många vårdavdelningar på Skånes universitetssjukhus som ställt om under pandemin. Här har vårdpersonalen gått från att vårda multisjuka äldre, till att sedan i våras behandla covidpatienter i alla åldrar med varierande sjukdomssvårighet.

Fysioterapi för att underlätta andningen

Det finns inarbetade rutiner för hur patienterna ska behandlas och komma igång med sin rehabilitering. Den tydligaste slutsatsen som avdelningens fysioterapeuter Cecilia Gustafsson och Josefine Stenbeck, samt Jannice Olin, arbetsterapeut, drar är att covid-19 slår olika från person till person. Det gör att tiden på sjukhuset skiljer sig åt från patient till patient. Vården anpassas helt efter individens förutsättningar.  

– Vi fysioterapeuter hjälper patienten att komma över till bukläge eller till stabilt sidoläge för att förbättra syresättningen. Vi går även igenom viloställningar som underlättar andningen. Vi jobbar också med olika andningstekniker som djupandning: om patienten klarar av att djupandas stöttar vi med tekniken. Men vissa patienter har det mycket svårt och hostar för mycket för att kunna ta djupa andetag, säger Josefine Stenbeck.

Kollegan Cecilia Gustafsson fyller i:

– Som fysioterapeut stöttar man också i det som kallas sedvanliga förflyttningsfunktioner. Vi tittar till exempel på hur patienten tar sig i och ur sängen, går och står – bara det är träning i sig. Vi ger också ut träningsprogram som patienten kan börja med redan på avdelningen och sedan ta med sig hem, allt utifrån vad hon eller han orkar.

Fokus på att spara energi

Även arbetsterapeuten är delaktig i att hjälpa patienten hitta positioner för bästa möjliga syresättning. Arbetsterapeuten träffar också patienterna i ett senare skede av vårdförloppet.

– Då bedömer vi patientens förmåga till aktivitet. Vi informerar bland annat om hur han eller hon kan spara energi – både på sjukhuset och hemma, säger arbetsterapeuten Jannice Olin. 

Tillsammans kommer patienten och arbetsterapeuten fram till om patienten behöver några hjälpmedel för att klara vardagen hemma. Det kan till exempel handla om en stol för att kunna sitta ner och duscha, eller en rullstol för de patienter som i början inte klarar av att gå längre sträckor. 

– Bara att resa sig från sittande tar otroligt mycket energi för många covidpatienter. Jag hjälper dem att träna på att dela upp olika aktiviteter och att ta dem i små, små steg.

Det är vanligt att covidpatienter drabbas av stor mental trötthet. Arbetsterapeuten uppmärksammar patientens kognitiva svårigheter, dels i aktivitet men också genom så kallad kognitiv testning. 

– Den största skillnaden vid kognitiv testning av covidpatienter är att de är yngre än de vi i vanliga fall testar. 

Bra syresättning krävs

För att en patient ska kunna skrivas ut från en vårdavdelning krävs det att syresättningen ligger på en viss nivå.

– En frisk persons syresättning ligger ofta på 98 – 99 procent. Hos en covidpatient är syresättningen mycket lägre, ibland är den nere på 85 procent. Varje patient får en målsyresättning och det är först när vi ser att patienten håller denna, både i aktivitet och vila, som han eller hon kan skrivas ut, säger Cecilia Gustafsson. 

Avancerad vård utan högteknologi

Att ta hand om en helt ny patientgrupp har inneburit sina utmaningar, men Cecilia Gustafsson och kollegorna beskriver samtidigt arbetet som roligt och lärorikt.

– En vårdavdelning skiljer sig från till exempel intensivvården genom att vi inte har högteknologisk övervakning här. Ändå bedriver vi avancerad vård, men vi gör det manuellt genom att ständigt vara inne hos patienten. Det är påfrestande men också otroligt givande, säger Cecilia Gustafsson. 

Det är inte bara Skånes universitetssjukhus vårdavdelningar som förbereder patienterna på tiden efter sjukhusvården. Rehabiliteringen kan ske på flera nivåer, till exempel genom primärvård och kommunala resurser eller via specialistvården Rehabiliteringsmedicin. 

Fakta: Patienterna på Medicinavdelning 4

  • Gemensamt för varje covidpatient som kommer till avdelningen är att han eller hon åtminstone behöver syrgasbehandling. 
     
  • En del av patienterna som är sämre behöver kopplas upp och behandlas med högflödessyrgas som är befuktad och uppvärmd.
     
  • Hur länge patienten stannar på avdelningen varierar från några dagar till ett par veckor, beroende på hur han eller hon mår.