Covidpositiva gravida får ta med covidpositiv närstående till förlossningen

Nya regler gäller för covidpositiva födande och närstående på Skånes universitetssjukhus.
Från och med den 21 januari får covidpositiva gravida ha med sig en covidpositiv närstående till förlossning på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. En förutsättning är att partnern eller den medföljande är symtomfri eller bara har lätta symtom.

Tidigare kunde inte närstående till covidpositiva kvinnor följa med till förlossningen, men nu ändras reglerna.

–  Det hänger ihop med den stora smittspridningen av omikron, där vi än så länge ser att symtomen inte är så allvarliga. Nu har vi dessutom ett vaccin som skyddar. Det gör att förutsättningarna för att ta emot covidpositiva närstående är bättre än tidigare, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Beslutet grundar sig också i att allt fler gravida kvinnor är covidpositiva när de kommer till förlossningen.

– Tidigare hade vi bara något enstaka fall och då kunde vi dedikera en barnmorska till den kvinnan, så att hon inte behövde vara ensam under sin förlossning. Men nu, när vi har fler födande med covid-19, behöver vi fördela resurserna på andra sätt. Och för att inte kvinnorna ska vara ensamma under förlossningen ser vi att vi behöver låta en närstående kunna vara med, även om hen är covidpositiv.

Pia Teleman berättar att hygienläkare har bedömt skillnaden i virusmängd och därmed smittsamheten i rummet.

–  Skillnaden bedöms som marginell om en asymtomatisk covidpositiv närstående med munskydd vistas i rummet med covidpositiv födande kvinna.

Om den födande kvinnan inte har covid-19 men den närstående är covidpositiv, avgörs det från fall till fall om den närstående kan följa med eller inte. 

Om man är gravid och har testat positivt för covid-19 kan man behöva gå på extra undersökningar och få behandling. Det är viktigt att man i så fall kontaktar sin barnmorska genom att ringa barnmorskemottagningen måndag-fredag.

Gravida med covid som är kraftigt påverkade – som har hög feber och inte kommer upp ur sängen, ska ringa till förlossningsavdelningen.

De nya reglerna gäller tills vidare.