Centrum för 3D-utskrift hjälper och samordnar i coronatider

Bågar till skyddsvisir som tillverkats i en 3D-skrivare. Bildkälla: Skånes universitetssjukhus 3D-utskriftscentrum
I vanliga fall sysslar Skånes universitetssjukhus 3D-utskriftscentrum med att tillverka kirurgisk utrustning och anatomiska modeller åt sjukvården. Nu tillverkar deras skrivare skyddsvisir istället, en bristvara bland sjukvårdspersonal som måste skydda sig mot coronavirus.

Behovet är stort både vid Skånes universitetssjukhus och på andra håll.

Men centrumet, som drivs av Region Skåne och är kopplat till forskningen vid Lunds universitet, klarar av mer än skyddsvisir. Einar Heiberg, lektor vid Medicinska fakulteten och Wallenberg Clinical Fellow, är föreståndare för centrumet. Han hoppas att det kan fungera som en knutpunkt för allt som har att göra med 3D-utskrift och sjukvårdsbehov. Och särskilt nu i coronatider:

– Vi vill fånga upp behov och kan sedan framför allt koordinera och knyta ihop olika aktörer. Förutom att vi driver centrumets egen verksamhet har vi goda kontakter inom både hälso- och sjukvården i regionen och forskningen vid Lunds universitet.

Kan tillverka reservdelar

För närvarande undersöks i den egna anläggningen möjligheten att skriva ut teststickor för coronaprovtagning. Resultat och svar ska komma inom kort.  Einar Heiberg följer också den internationella utvecklingen av 3D-utskrifter med fokus på coronaviruset. Ett annat exempel på sådant som kan bli aktuellt är att skrivarna används för att producera reservdelar till medicinteknisk apparatur.

Einar Heiberg har även bidragit till att Region Skåne nu hittat en lösning som förenar visirtillverkningen med medicintekniskt regelverk och Arbetsmiljöverkets synpunkter. Genom att Region Skåne tar producentansvaret kan tillverkning och användning fortsätta.

Har du goda idéer eller behov att lösa i coronatider där 3D-utskrift kan vara en del av lösningen?
Kontakta gärna Skåne University Hospital 3D Printing Centre.

Vill du skänka material och utrustning till den skånska vården? Här hittar du mer information.

Nyheten publicerades ursprungligen som ett pressmeddelande av Lunds universitet.