Bristning i samband med förlossning

Fick du en allvarlig bristning i samband med en förlossning på SUS under 2016 eller 2017? Vill du vara med och förbättra förlossningssjukvården?

Mejla ditt mobilnummer till Contact, senast den
15 december. Mejla bara ditt mobilnummer.

Inom två veckor tar en barnmorska kontakt med dig för att ta emot dina erfarenheter och synpunkter.

Uppgifterna du lämnar kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen och kommer inte att kopplas till dig personligen. De kommer heller inte att bokföras i din journal. Så snart förbättringsförslagen är sammanställda kommer dina kontaktuppgifter att gallras.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter