Bristning i samband med förlossning

Fick du en allvarlig bristning i samband med en förlossning på SUS under 2016 eller 2017? Vill du vara med och förbättra förlossningssjukvården?

Mejla ditt mobilnummer till bristningar.sus@skane.se, senast den
15 december. Mejla bara ditt mobilnummer.

Inom två veckor tar en barnmorska kontakt med dig för att ta emot dina erfarenheter och synpunkter.

Uppgifterna du lämnar kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen och kommer inte att kopplas till dig personligen. De kommer heller inte att bokföras i din journal. Så snart förbättringsförslagen är sammanställda kommer dina kontaktuppgifter att gallras.

Vi ser fram emot att höra av dig!