Bättre och smidigare bäckenmätning

Erika Phexell ligger bakom studien
Tack vare en ny studie här på SUS används nu skiktröntgen istället för vanlig röntgen vid bäckenmätningar av gravida. Något som ger både mer tillförlitliga mätresultat och mindre obehag för dig som patient.

När det finns misstanke om att en gravid person har trångt bäcken görs en bäckenmätning för att förebygga komplikationer vid förlossningen. Med traditionell röntgenteknik behöver patienten ligga och stå i obekväma positioner för att vissa mätpunkter ska framträda tydligt på bilderna.

Ny metod

Erika Phexell, röntgensjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö och universitetsadjunkt vid Lunds universitet, ville hitta en mätmetod som var mindre påfrestande för patienten utan att höja stråldosen för fostret. Hon bestämde sig för att genomföra en studie där hon testade en av de datortomografer som används för skiktröntgenundersökningar.

Bättre för alla

Mätningarna visade att datortomografen kan ge en låg stråldos för fostret och samtidigt ge mer tillförlitliga mätresultat än vid vanlig röntgenteknik. Risken för att behöva ta om bilder minskar också.

För dig som patient kan undersökningen upplevas som mindre obehaglig och går snabbare att gå igenom.

Fortsatt forskning på området

Resultatet av studien publicerades i juli 2018 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Radiology & Radiation Therapy. I en uppföljande forskningsstudie studerar Erika Phexell hur tillförlitligheten i mätresultaten kan öka ytterligare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter