Barn och ungdomar får möjlighet att utveckla vården

Expertråd för barn och ungdom

Barn- och ungdomssjukvården på Skånes universitetssjukhus har inrättat ett expertråd med ungdomar. Målet är att utveckla sjukvården utifrån ett tydligare perspektiv från de barn och unga som mött vården på nära håll.

Expertrådet som i nuläget består av sju ungdomar i åldrarna 14-19 år, träffas sedan i höstas en gång i månaden. På dagordningen finns bland annat att diskutera egna erfarenheter av vården och att berätta hur man skulle vilja att den fungerar.
– Vi har pratat allmänt om sjukvården och framför allt har vi pratat om hur vi vill bli undersökta och bemötta i sjukvården, säger Frida Kristensson, en av deltagarna i expertrådet.

Barns och ungas perspektiv

Syftet med rådet är att i enlighet med FN:s barnkonvention och patientlagen stärka barns och ungas delaktighet i vården och även involvera dem i beslut.
– Vi som arbetar inom sjukvården har alla ett vuxet barnperspektiv utifrån vår utbildning och våra erfarenheter. Vi måste lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker för vi vet inte hur det är att vara barn och ungdom 2018, säger Ann Elmqvist Fridh, enhetschef för lekterapin på Skånes universitetssjukhus som leder arbetet med expertrådet tillsammans med Ulrika Caverius Ladegaard, ST-läkare inom barnmedicin.

Fritt fram för frågor

Tanken är att andra verksamheter inom SUS och även andra sjukhus och myndigheter kan vända sig till expertrådet med frågeställningar för att få synpunkter och förslag. Till exempel har Socialstyrelsen varit på besök för att få förslag på hur man kan underlätta för barn och unga att framföra synpunkter och klagomål på vården.

Resultatet av rådets arbete ska föras tillbaka till berörda verksamheter inom sjukvården. Att stärka barn- och ungas perspektiv är inte bara en fråga för verksamheterna inom barn- och ungdomssjukvården.
– Vi måste lyssna mer på patienterna även i andra sammanhang och fråga oss om vi bedriver en sjukvård med ett fullgott bemötande där patienten känner sig trygg och delaktig. Är patientupplevelsen den vi tror att den är säger Ann Elmqvist Fridh.