Barn från hela landet opereras i Skåne

Skånes universitetssjukhus får ett nytt rikssjukvårdsuppdrag nästa år. Det handlar om tre olika områden inom kirurgi, där barn och ungdomar från hela landet kommer att operas på två utvalda sjukhus. Uppdraget börjar gälla den 30 juni 2018.

Det femåriga uppdraget gäller dessa områden:

  • Bråck på diafragma
  • Missbildningar på matstrupen
  • Missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få det här uppdraget. Det är resultatet av ett stort engagemang från alla medarbetare inom barnkirurgin: på avdelning, mottagning och operation. Vi ser det som en förmån att framöver få ta hand om de här barnen och deras familjer, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för Verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård.

Uppdraget delas av Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. För SUS del handlar det om runt 55 patienter per år.

Forskning och nya samarbeten

Förberedelserna inför detta är redan igång på sjukhuset. Vår barn- och ungdomskirurgiska verksamhet kommer att fördjupa sitt samarbete med andra delar av sjukhuset och bygga upp nya samarbeten med andra sjukhus. Vi har rekryterat nya barnkirurger och har flera nya forskningsprojekt på gång för att förbättra vården.

– Vi har en forskning som är kliniskt förankrad. Den utgår från patienternas behov och leder fram till förbättringar i diagnostik och omhändertagande. Många nya projekt är på gång som vi kommer att arbeta med de närmaste åren, säger Torbjörn Backman, överläkare och sektionschef inom barnkirurgi.

Centrum för barnsjukvård

Region Skåne och SUS har sedan tidigare fyra rikssjukvårdsuppdrag, varav ett är barnhjärtkirurgi. Därmed bildas nu ett tydligt nationellt centrum för barnsjukvård i Skåne. Rikssjukvård innebär att viss högspecialiserad hälso- och sjukvård koncentreras till ett eller två sjukhus i Sverige för att öka kvaliteten.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter