Närstående får stöd av kuratorer via telefon

Ring närståendetelefonen om du känner oro

– Till dig som har en närstående inlagd på Skånes universitetssjukhus i Malmö eller Lund: tveka inte att ringa till oss om du känner dig orolig, säger kurator Anna-Karin Dahlin. Hon är en av krafterna bakom närståendetelefonen - ett stöd åt närstående till alla patienter som är inlagda på sjukhuset.

Under den pågående pandemin går det inte alltid att besöka den som är inlagd, något som kan leda till en ökad oro och stress för närstående. Därför behöver de ofta någon att prata med.  

– De flesta närstående lider av att inte få vara nära en anhörig som är sjuk. De vill inget annat än att få komma till sjukhuset, sitta intill den som är sjuk och hålla i handen. Många kan vittna om hur jobbigt det är att bara gå hemma och vänta, förklarar kurator och koordinator för Skånes universitetssjukhus psykosociala krisledning, Anna-Lena Dahlin. 

Goda erfarenheter 

Redan i våras infördes närståendetelefonen som ett verktyg för att stötta närstående. Erfarenheterna visar att telefonlinjen fyller en stor funktion. 

– Många undrade hur rummen ser ut där deras svårt sjuka anhöriga vårdades. Vi tog oss tid att berätta och många kände sig tryggare när de fick veta att personalen hela tiden har full koll på hur de mår och ofta är inne hos dem på rummen. 

Telefonlinjen pausades i somras när behovet inte var lika stort. 

Lyssnar på närstående 

Närståendelinjen på Skånes universitetssjukhus bemannas av kuratorer alla vardagar mellan klockan 9–12. Kuratorerna är ett stöd för den närstående, men svarar inte på medicinska frågor eller andra frågor om enskilda patienter. 

Närståendelinjen är ett komplement till den kontakt som närstående har med den avdelning där en anhörig är inlagd. 

Ger råd 

– Kontakten med avdelningarna på sjukhuset handlar ofta om det medicinska tillståndet och inte så mycket om hur man som anhörig kan ta hand om sin egen oro. Det är där vi kommer in, säger Anna-Lena Dahlin.  

Kuratorerna kan även stötta i många olika typer av frågor och också vägleda närstående till rätt enheter på sjukhuset eller i kommuner och andra myndigheter.  

Fakta: Närståendetelefonen

  • Telefonnummer: 040-33 84 14. 
  • Öppettider: Helgfria vardagar kl. 09–12. 
  • Telefonlinjen är öppen för närstående till alla patienter, inlagda på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.