Antikroppar i blodplasma testas i behandling mot covid-19

Mona Landin-Olsson, överläkare på Skånes universitetssjukhus.
Kan blodplasma från personer som tillfrisknat efter covid-19 användas för att behandla patienter som är svårt sjuka i sjukdomen? Det kommer nu att testas inom ramarna för en randomiserad studie som ska göras i samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Medicinsk service och Lund universitet.

Personer som är sjuka i covid-19 utvecklar antikroppar som tar död på viruscellerna. Antikropparna finns kvar i blodet även efter att personen tillfrisknat och det är dessa man vill använda för att behandla svårt sjuka patienter.

Studien är randomiserad så att hälften av patienterna kommer att få plasma som tillägg till standardbehandling. Studien omfattar 50 patienter som ska behandlas med plasma och 50 patienter i en kontrollgrupp. Plasman kommer att ges till patienter som är så sjuka att de behöver syrgasbehandling. Varje patient kommer att behandlas att vid tre tillfällen.

Fallstudier har visat positivt resultat

Utöver de 100 patienterna i studien behövs 50 tillfrisknade patienter som kan lämna blodplasma. Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

– Det finns fallstudier där den här typen av behandling fallit väl ut för enstaka patienter men det finns än så länge inga resultat från en randomiserad studie med en kontrollgrupp och med så här många patienter, säger Mona Landin-Olsson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet som är den som leder studien.

Påbörjas så fort som möjligt

Studien kommer att inledas så fort som möjligt. Förutom olika verksamheter på Skånes universitetssjukhus deltar även Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt Klinisk mikrobiologi som ingår i förvaltningen Medicinsk service inom Region Skåne. Tillfrisknade patienter kommer att lämna blod på Blodcentralen som säkerställer kvaliteten på plasman och att det inte innehåller några smittoämnen. Inom Medicinsk service kommer man även att analysera mängden antikroppar i blodplasman.

Fakta: Randomiserad studie

  • I en randomiserad studie väljs slumpmässigt de deltagare ut som ska få den behandling som ska studeras.
  • Övriga deltagare ingår i en kontrollgrupp som får standardbehandling.
  • Genom att jämföra utfallen för deltagarna i respektive grupp försöker man sedan dra slutsatser om behandlingen.