3D-screening hittar fler bröstcancertumörer

En ny studie som gjorts här på SUS och vid Lunds universitet visar att 3D-bildtagning, så kallad brösttomosyntes, upptäcker 34 procent fler cancertumörer jämfört med traditionell mammografiscreening.

Själva metoden, Brösttomosyntes, fungerar enligt samma princip som så kallad skiktröntgen. Det innebär att flera röntgenbilder tas av bröstet i olika vinklar, som var och en visar ett tunt skikt av bröstet medan traditionell mammografiscreening återger all bröstvävnad i en enda bild.

Studie bekräftar fler cancerupptäckter

Närmare 15 000 kvinnor har deltagit i en screeningstudie som genomförts av SUS och Lunds universitet där man jämfört de båda metoderna. Resultatet, som nyligen redovisades i den ansedda tidskriften Lancet Oncology, bekräftar att brösttomosyntes är överlägset dagens mammografiscreening i sökandet efter cancertumörer.

Mindre obehag för patienten

Förutom att metoden upptäcker fler cancertumörer innebär den också mindre tryckbelastning och därmed mindre obehag och smärta för den som undersöks. Något som kan göra att fler deltar i framtida screening.

Framtida användning

Brösttomosyntes används redan vid utredning av misstänkt bröstcancer på bland annat Skånes universitetssjukhus. Inför ett eventuellt storskaligt införande, i det allmänna screeningprogrammet för bröstcancer, görs nu en studie där kostnaderna vägs mot nyttan.