22,3 miljoner kronor till forskare

Skånes universitetssjukhus delar i år ut 22,3 miljoner kronor till klinisk forskning. Forskning som på sikt kommer att bidra till bättre behandling och vård för patienterna.

Forskningsbidragen kan sökas av forskare på SUS, Laboratoriemedicin Skåne samt Psykiatri Skåne, verksamma i Malmö eller Lund. I år tilldelas 155 forskare av 255 sökande forskningsbidrag på mellan 80 000 till 260 000 kronor.
– Jag är väldigt glad för att vi i år i princip kan dela ut lika mycket forskningsbidrag som förra året vilket var ett rekordår. Att stärka forskningen är avgörande för oss som universitetssjukhus och kommer på sikt att leda till bättre behandling och vård för våra patienter, säger Björn Eriksson, förvaltningschef.

Generösa gåvor

SUS delar årligen ut pengar från donationer och stiftelser till klinisk forskning. Generösa gåvor och testamenterade pengar från privatpersoner till SUS gör att utdelningen kan bli så omfattande.
Årets urval har genomförts av elva erfarna professorer med stöd av Vetenskapsrådets regelverk. Bedömningsgrunderna har utgått från klinisk patientnära forskning, innovationspotential och samhällsnytta. Nytt för i år är att prioriteringskommittén valt att satsa på yngre forskare, disputerade inom fem år, och vårdvetenskaplig forskning.

Fem stjärnskott

Ingemar Petersson, forskningschef på SUS, har i samråd med Kristina Åkesson, prodekan på Medicinska fakulteten på Lunds universitet, identifierat fem av forskarna som stjärnskott inom sina specialiteter:

  • Specialistläkaren Emma Niméus (Cancer)
  • Överläkaren Annelie Carlsson (Diabetes)
  • Sjuksköterskan Annika Malmborg Kisch (Vårdvetenskap)
  • ST-läkaren Alexandru Schiopu (Hjärt- kärlsjukdomar)
  • Överläkaren Meliha Kapetanovic (Reumatologi)