144 forskare får dela på 23 miljoner kronor ur Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser

Den kliniska forskningen stärks i år med nästan 23 miljoner kronor från Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser.

Sammanlagt får forskarna vid Skånes universitetssjukhus, Laboratoriemedicin Skåne och Psykiatri Skåne som är verksamma i Lund eller Malmö, 22,8 miljoner kronor. Som lägst 100 000 kronor, som högst 450 000 kronor delas ut. Nytt för i år är att de ansökningar som fått högst poäng i bedömningen får ett tvåårigt anslag.

Urvalet har genomförts av elva erfarna professorer med stöd av Vetenskapsrådets regelverk. Bedömningsgrunderna har utgått från klinisk patientnära forskning, innovationspotential och samhällsnytta. Prioriteringskommittén har även i år valt att satsa extra på yngre forskare (disputerade inom sju år), och forskare inom vårdvetenskap.

Prioritering av forskning inom vårdvetenskap ger resultat

De senaste årens prioritering av forskning inom vårdvetenskap börjar nu ge resultat.
– 2019 fick vi in 18 ansökningar inom vårdvetenskap varav 11 beviljades anslag. I år fick vi in 26 ansökningar varav 20 beviljades anslag. Det känns väldigt bra att i ännu större utsträckning kunna bidra till att stärka den vårdvetenskapliga forskningen, säger Christine Rubertsson, barnmorska på Skånes universitetssjukhus, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och ledamot i prioriteringskommittén.

David Sparv, chefsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, tycker att prioriteringen av forskningen inom vårdvetenskap är viktig.
– Som universitetssjukhus behöver vi stärka den vårdvetenskapliga forskningen och driva den framåt. Det är viktigt för att kunna utveckla sjukvården och för att patienterna ska få den bästa vården, säger David Sparv.

Fakta: Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser

Tack vare generösa gåvor och testamenterade pengar från privatpersoner kan Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser årligen dela ut anslag till klinisk forskning.

Här finns mer information

Stöd forskningen vid Sus

För mer information kontakta:

Ingemar Petersson, forskningschef, tel. 046-17 58 10
Christine Rubertsson, barnmorska, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet, tel. 0708-69 39 93
David Sparv, chefsjuksköterska, tel. 046-17 37 52