Resultat 2020 – Spinalskaderehabilitering

Under 2020 mötte vi här på Spinalskadeenheten 347 personer med ryggmärgsskada. I slutenvård rehabiliterades 40 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en ryggmärgsskada. Dessutom mötte vi personer som levt med sin ryggmärgsskada ett tag och kommit in för specifika åtgärder under en så kallad sekundär rehabiliteringsperiod 13 personer i slutenvården och 12 personer i öppenvården. Vi mötte även många på vår mottagning och i vår uppföljningsverksamhet.

Under 2020 påverkades rehabiliteringsmedicin, som hela sjukvården och samhället, av covid-19 pandemin.

Personal fick bemannas om till akutvården och vi började se covid 19 patienter i behov av rehabilitering efter svår sjukhusvårdad covid-19. Allt detta har på olika sätt påverkat teamen  avseende ex. antal patienter och vårdtider.

Smittskyddsrestriktioner gjorde att mottagning och öppenvårdsverksamhet fick dra ner och i slutenvården kunde patienter inte gå på permission och få besök som tidigare. Många uppföljningsbesök gjordes via videobesök eller telefon.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden för nyligen skadade/insjuknade 49 dygn.
 • Medelvårdtiden för så kallad sekundär rehabilitering var 24 dygn i slutenvård.
 • I öppenvård hade en person i genomsnitt 15 rehabiliteringsdagar (variation 6 till 20 dagar) under en total tid på i genomsnitt en knapp månad.
 • Rehabiliteringsåtgärder sker kontinuerligt under dygnet. Hela teamet arbetar ständigt utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt tillsammans med personen. Behandlingsintensitet ungefär 3 timmar/dag (schema bokade tider).

Hjälpbehov vid utskrivning, efter rehabperiod som nyskadad

 • Hem till bostaden klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst, 45 procent
 • Hem till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst, 33 procent
 • Skrivs ut till särskilt boende inkl. korttidsboende, 8 procent
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning, 10 procent
 • Avbruten rehab av medicinska skäl, en person


Patienttillfredsställelse 2020

Andel ”Mycket nöjd” och ”Nöjd” med:

 • Rehabiliteringen, 100 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen inkl. rehabplanen, 92 procent
 • Information om sin sjukdom, 84 procent

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter