Resultat 2020 – Hjärnskaderehabilitering i slutenvård och öppenvård

Under 2020 träffade vi totalt 281 patienter med hjärnskada, för behandling, bedömning eller annan handläggning.

Under 2020 påverkades rehabiliteringsmedicin, som hela sjukvården och samhället, av covid-19 pandemin.

Smittskyddsrestriktioner gjorde att mottagning och öppenvårdsverksamhet fick dra ner och i slutenvården kunde patienter inte gå på permission och få besök som tidigare.

Personal fick bemannas om till akutvården och vi började se covid-19 patienter i behov av rehabilitering efter svår sjukhusvårdad covid-19. Allt detta har på olika sätt påverkat teamen  avseende ex. antal patienter och vårdtider.

Här vill vi ge dig som patient, anhörig eller annan intressent en snabb översikt över resultatet för vår verksamhet.

Hjärnskaderehabilitering, slutenvård

I slutenvården rehabiliterades 50 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och inledde rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

 • För en person i rehabilitering i slutenvården var vårdtiden i genomsnitt 48 dygn (variation 10 - 97 dygn).
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 52 år, den yngsta 18 år, den äldsta 76 år.
 • Rehabiliteringsåtgärder sker kontinuerligt under dygnet. Hela teamet arbetar ständigt utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt tillsammans med personen. Behandlingsintensitet (schemalagd tid hos team) i genomsnitt knappt tre timmar/dag
 • 26 procent av patienterna var kvinnor, 74 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Slag mot huvudet (traumatisk skallskada), 34 procent
 • Blödning mellan hjärnhinnorna (subarachnoidalblödning), 20 procent
 • Blodpropp eller blödning i hjärnan (stroke), 28 procent
 • Tillfällig syrebrist i hjärnan (anoxisk hjärnskada), 4 procent
 • Infektion/inflammation, 2 procent
 • Annan orsak, 12 procent

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst, 40 procent
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst, 42 procent
 • Utskrivna till annat boende, 10 procent
 • Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning, 4 procent
 • Avbruten rehab av medicinsk anledning, en person

Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med (svarsfrekvens 58 procent):

 • Rehabiliteringen, 96 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan, 93 procent
 • Information om sin sjukdom, 93 procent

Hjärnskaderehabilitering, öppenvård

I öppenvården rehabiliterades 46 personer som skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och vid behov inleddes rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Öppenvårdsverksamheten präglades av pågående pandemi, restriktioner och kapacitetsbegränsningar relaterat till personalomfördelning vilket lett till minskat antal besök relativt tidigare år.

Snabbfakta

 • För en person som kommer för rehabilitering är medeltalet 9 behandlingsdagar under en vårdtid på mellan tre och tolv veckor
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 36 år – den yngsta 20 år, den äldsta 61 år
 • 48 procent av patienterna var kvinnor, 52 procent var män.

Hjälpbehov efter rehabiliteringen

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst, 83 procent
 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst, 10 procent
 • En person har avbrutit rehab av medicinska skäl

Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med (svarsfrekvens 67procent)

 • Rehabiliteringen, 90 procent
 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan, 93, procent
 • Information om sin sjukdom, 74 procent

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter