Resultat 2020 – Specialiserad rehabilitering

Under året mötte vi på vår slutenvårdsenhet 57 personer som nyligen skadats eller insjuknat i stroke eller komplex skada/sjukdom, till exempel multitrauma, transplantation eller annat komplicerat sjukdomstillstånd. Målsättningen med rehabiliteringen är att höja självständigheten i dagligt liv och arbete samt ge ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Under 2020 påverkades rehabiliteringsmedicin, som hela sjukvården och samhället, av covid-19 pandemin. Restriktioner och kapacitetsbegränsningar relaterat till personalomfördelning ledde till minskat antal unika patienter relativt tidigare år. Vi började se covid 19 patienter i behov av rehabilitering efter svår sjukhusvårdad covid-19.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 36 dygn (variation 10 - 70 dygn) för personer med stroke.
 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 30 dygn (variation 11 – 67 dygn) för personer med medicinskt komplexa tillstånd.
 • Rehabiliteringsåtgärder sker kontinuerligt under dygnet. Teamet arbetar ständigt utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt tillsammans med personen. Behandlingsintensitet i genomsnitt 2,5 timmar /dag (schema-bokade tider)
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 55 år, den yngsta 20 år, den äldsta 85 år.
 • 39 procent av patienterna var kvinnor, 61 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan), 58 procent
 • Amputation eller annat ortopediskt ingrepp, 4 procent
 • Hjärt-, kärl- och lungsjukdom, inklusive transplantation, 11 procent
 • Akut neurodiagnos, t ex Guillian Barré, polyneuropati, 14 procent
 • Övrigt (inkl. rehab efter svår sjukhusvårdad Covid-19), 13 procent

Hjälpbehov efter rehabiliteringen, för personer med stroke

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst, 46 procent

 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst, 36 procent

 • Utskrivna till särskilt boende, 3 procent

 • Avbruten rehabilitering av medicinsk anledning, 3 personer

Patienttillfredsställelse, all slutenvård

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med (svarsfrekvens 67 procent):

 • Personalens bemötande, 100 procent

 • Rehabiliteringen, 100 procent

 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan, 100 procent

 • Information om sin sjukdom, 98 procent

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.