Resultat 2020 – Specialiserad rehabilitering

Under året mötte vi på vår slutenvårdsenhet 57 personer som nyligen skadats eller insjuknat i stroke eller komplex skada/sjukdom, till exempel multitrauma, transplantation eller annat komplicerat sjukdomstillstånd. Målsättningen med rehabiliteringen är att höja självständigheten i dagligt liv och arbete samt ge ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Under 2020 påverkades rehabiliteringsmedicin, som hela sjukvården och samhället, av covid-19 pandemin. Restriktioner och kapacitetsbegränsningar relaterat till personalomfördelning ledde till minskat antal unika patienter relativt tidigare år. Vi började se covid 19 patienter i behov av rehabilitering efter svår sjukhusvårdad covid-19.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 36 dygn (variation 10 - 70 dygn) för personer med stroke.
 • I genomsnitt var vårdtiden på enheten 30 dygn (variation 11 – 67 dygn) för personer med medicinskt komplexa tillstånd.
 • Rehabiliteringsåtgärder sker kontinuerligt under dygnet. Teamet arbetar ständigt utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt tillsammans med personen. Behandlingsintensitet i genomsnitt 2,5 timmar /dag (schema-bokade tider)
 • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 55 år, den yngsta 20 år, den äldsta 85 år.
 • 39 procent av patienterna var kvinnor, 61 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

 • Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan), 58 procent
 • Amputation eller annat ortopediskt ingrepp, 4 procent
 • Hjärt-, kärl- och lungsjukdom, inklusive transplantation, 11 procent
 • Akut neurodiagnos, t ex Guillian Barré, polyneuropati, 14 procent
 • Övrigt (inkl. rehab efter svår sjukhusvårdad Covid-19), 13 procent

Hjälpbehov efter rehabiliteringen, för personer med stroke

 • Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst, 46 procent

 • Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst, 36 procent

 • Utskrivna till särskilt boende, 3 procent

 • Avbruten rehabilitering av medicinsk anledning, 3 personer

Patienttillfredsställelse, all slutenvård

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med (svarsfrekvens 67 procent):

 • Personalens bemötande, 100 procent

 • Rehabiliteringen, 100 procent

 • Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan, 100 procent

 • Information om sin sjukdom, 98 procent

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter