Kurator vid reumatisk diagnos

En kurator arbetar med sociala och psykologiska insatser utifrån en helhetssyn på människan. Vi vill hjälpa dig som utreds och behandlas på mottagningen till bästa möjliga hälsa och välbefinnande.

En reumatisk diagnos kan innebära förändringar i livet både för dig och dina närstående. Sjukdom och funktionsnedsättning medför att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd.

Kuratorn kan erbjuda

  • Krisstöd vid akuta kris-och sorgereaktioner
  • Stödjande och bearbetande samtal för att orka med en svår livssituation
  • Information om socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter
  • Stöd och råd vid kontakter med till exempel Försäkringskassan, arbetsgivare och socialtjänst
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter