Resultat 2015 – Specialiserad rehabilitering

Under året mötte vi på vår slutenvårdsenhet 79 personer som nyligen skadats eller insjuknat i stroke eller komplex skada/sjukdom, till exempel multitrauma, transplantation eller annat komplicerat sjukdomstillstånd. Målsättningen med rehabiliteringen är att höja självständigheten i dagligt liv och arbete samt ge ökad kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

  • I genomsnitt var vårdtiden hos oss 37 dygn (variation 14 till 102 dygn).
  • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 55 år – den yngsta 21 år, den äldsta 76 år.
  • 37 procent av patienterna var kvinnor – 63 procent var män.
  • Ett år efter sin skada/sjukdom är 33 procent (av de som tidigare jobbat) tillbaka i arbete, helt eller delvis.

Orsak till rehabiliteringsbehov

Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan) 46 %
Amputation eller annat ortopediskt ingrepp 6 %
Hjärt-, kärl- och lungsjukdom, inklusive transplantation   16 %
Akut neurodiagnos, t ex Guillian Barré, polyneuropati 20 %
Hjärntumör 6 %
Övrigt 6 %


Hjälpbehov efter rehabiliteringen

Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst 52 %
Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst 40 %
Utskrivna till annat boende 4 %
Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning 3 %
Rehabiliteringen avbruten av medicinska skäl 1 %


Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

Samarbete med personalen 100 %
Rehabiliteringen 98 %
Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan 100 %
Information om sin sjukdom 89 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter