Resultat 2016 – Spinalskaderehabilitering

Under 2016 träffade vi totalt 250 patienter med ryggmärgsskada, för behandling, bedömning eller annan handläggning. Här vill vi ge dig som patient, anhörig eller annan intressent en snabb översikt över resultatet för vår verksamhet.

I slutenvården rehabiliterades 34 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en ryggmärgsskada. Dessutom mötte vi 17 personer som levt med sin ryggmärgsskada ett tag och kommit in för specifika åtgärder eller uppträningsperiod.

Snabbfakta

  • 51 patienter har genomgått en rehabiliteringsperiod.
  • I genomsnitt var vårdtiden för nyligen skadade/insjuknade 76 dygn (variation 24 till 116 dygn).
  • Medelvårdtiden för specifika åtgärder eller uppträningsperiod var 25 dygn (variation 6 till 74 dygn).
  • En person som rehabiliterades i öppenvård hade i genomsnitt 19 rehabiliteringsdagar (variation 10 till 31 dagar).

Orsak till rehabiliteringsbehov

Trafikolycka 26 %
Fallolycka 26 %
Sjukdom 19 %
Sportolycka 10 %
Övrigt 19 %


Hjälpbehov efter rehabiliteringen för nyskadade

Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst 19 %
Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst 41 %
Utskrivna till särskilt boende inkl korttidsboende 15 %
Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning 22 %
Rehabiliteringen avbruten av medicinska skäl 0 %


Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

Samarbete med personalen 100 %
Rehabiliteringen 91 %
Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan 82 %
Information om sin sjukdom 82 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter