Resultat 2016 – Hjärnskaderehabilitering i slutenvård

Under 2016 träffade vi totalt 289 patienter med hjärnskada, för behandling, bedömning eller annan handläggning. Här vill vi ge dig som patient, anhörig eller annan intressent en snabb översikt över resultatet för vår verksamhet.

I slutenvården rehabiliterades 57 personer som nyligen skadats eller insjuknat med en hjärnskada. För dessa gjorde vi en bedömning/utredning av rehabiliteringsbehovet, och inledde rehabilitering mot ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Snabbfakta

  • I genomsnitt var vårdtiden för bedömning/utredning 15 dygn.
  • För rehabiliteringen var vårdtiden i genomsnitt 49 dygn (variation 4–292 dygn).
  • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 47 år – den yngsta 19 år, den äldsta 72 år.
  • 34 procent av patienterna var kvinnor – 66 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

Slag mot huvudet (traumatisk skallskada) 21 %
Blödning mellan hjärnhinnorna (subarachnoidalblödning) 11 %
Blodpropp eller blödning i hjärnan (stroke) 21 %
Tillfällig syrebrist i hjärnan (anoxisk hjärnskada) 13 %
Annan orsak 30 %


Hjälpbehov efter rehabiliteringen

Utskrivna till bostaden, klarar sin personliga vård utan hjälp av anhörig eller hemtjänst 54 %
Utskrivna till bostaden med hjälp i personlig vård av anhörig eller hemtjänst 16 %
Utskrivna till annat boende 14 %
Fortsatt rehabilitering på annan rehabavdelning 13 %
Annat alternativ 2 %


Patienttillfredsställelse

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

Samarbete med personalen 96 %
Rehabiliteringen 85 %
Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan 97 %
Information om sin sjukdom 92 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter