Resultat 2015 – Hjärnskaderehab öppenvård

Under året mötte vi i öppenvårdsteamet 154 personer som levt med sin hjärnskada ett tag. Utifrån behov gavs olika insatser, till exempel teambedömning på vår mottagning, utvidgad utredning av rehabiliteringsbehovet eller rehabiliteringsprogram i öppenvård. Målsättningen med rehabiliteringen är att ge personen kunskap och insikt om sin hjärnskada och hjälp att anpassa vardagen efter sina nuvarande förutsättningar.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

  • Bedömning och utredning hos oss tog i genomsnitt 6 dagar, förlagda över 12 dagar.
  • Vårdtiden för individuell rehabilitering i öppenvård var i genomsnitt 90 dagar (variation 8-189 dagar).
  • Vårdtiden för grupprehabilitering var vårdtiden 114 dagar (2 x 6 veckor med uppehåll emellan).
  • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 36 år – den yngsta 22 år, den äldsta 57 år.
  • 52 procent av patienterna var kvinnor – 48 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

Traumatisk skallskada (slag mot huvudet) 39 %
Stroke (blodpropp eller blödning i hjärnan) 14 %
Lindrig kognitiv problematik 32 %
Övrigt (t ex tumör, huvudvärksyndrom) 15 %


Patienttillfredsställelse

Vid utskrivning får personerna som ingått i rehabilitering skatta hur pass deras förväntningar av perioden har uppfyllts utifrån ett antal fasta påståenden om kunskap om sin sjukdom och fungerande dagsrutiner.

  • Mycket sämre än förväntat (summa 17,5)
  • Mycket bättre än förväntat (summa 82,5)
  • (Varken bättre eller sämre ger summan 50)

Resultatet visar att personerna är mycket nöjda (medelvärde 65).

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

Samarbete med personalen 100 %
Rehabiliteringen 97 %
Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan 95 %
Information om sin sjukdom 92 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter