Resultat 2015 – Neuroteamet

Under året mötte vi i öppenvårdsteamet 72 personer för en teambedömning på vår mottagning. 50 av dessa planerades vidare för en rehabiliteringsperiod i öppenvård. Totalt 94 personer ingick i någon form av rehabilitering under året, med målsättning att ge personen kunskap och insikt om sina resurser och begränsningar och lära sig anpassa vardagen efter sina nuvarande förutsättningar.

Här hittar du en beskrivning av patientgruppen vi mött under det senaste året. Med denna vill vi att du som patient, anhörig eller annan intressent ska få en snabb inblick i vår verksamhet.

Snabbfakta

  • Den aktiva rehabiliteringsperioden var i genomsnitt 10 dagar med uppföljning under två år.
  • Medelåldern för dem som rehabiliterades var 51 år – den yngsta 19 år, den äldsta 76 år.
  • 52 procent av patienterna var kvinnor – 48 procent var män.

Orsak till rehabiliteringsbehov

Multipel skleros (MS) 19 %
Parkinsons sjukdom 6 %
Postpolio-syndrom 27 %
Muskeldystrofi (muskelvävnad bryts ner) 14 %
Ataxier (skada/sjukdom i lillhjärnan) 4 %
Neuropatier (nervskador) 7 %
Övrigt 18 %


Patienttillfredsställelse

Vid utskrivning får personerna som ingått i rehabilitering skatta hur pass deras förväntningar av perioden har uppfyllts utifrån ett antal fasta påståenden om kunskap om sin sjukdom och fungerande dagsrutiner.

  • Mycket sämre än förväntat (summa 17,5)
  • Mycket bättre än förväntat (summa 82,5)
  • (Varken bättre eller sämre ger summan 50)

Resultatet visar att personerna är mycket nöjda (medelvärde 59).

Andel som är nöjda eller mycket nöjda med...

Samarbete med personalen 98 %
Rehabiliteringen 92 %
Eget inflytande över rehabiliteringen, inklusive sin rehabplan 95 %
Information om sin sjukdom 92 %

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter